100 lat Adwokatury

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

CCBE

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy Council of Bars and Law Societies of Europe / Conseil des barreaux européens. Stowarzyszenie założone zostało w 1960 r. CCBE jest uznawane za głos europejskiego zawodu prawniczego, reprezentujący za pośrednictwem swoich członków ponad milion europejskich prawników. Członkostwo w CCBE obejmuje adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i szerzej pojętej Europy. Organizacja składa się z 32 pełnych członków, trzech członków stowarzyszonych i dziesięciu państw–obserwatorów. CCBE reprezentuje europejskie adwokatury i stowarzyszenia prawnicze przed  instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi. Misją CCBE są kwestie związane z regulacją zawodu prawnika, obroną rządów prawa, praw człowieka i wartości demokratycznych. Obszary szczególnej troski obejmują prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, cyfryzację procesów sądowych, rozwój praworządności i ochronę klienta.

http://www.ccbe.eu/

 

Newslettery

Newsletter CCBEInfo #76 październik 2018 r.

(czytaj w wersji angielskiej)

(czytaj w wersji polskiej)

Newsletter CCBEInfo #75 wrzesień 2018

(czytaj w wersji angielskiej)

(czytaj w wersji polskiej)

Newsletter CCBEInfo #74 lipiec-sierpień 2018

(czytaj wersja angielska)

(czytaj wersja polska)

 

Newsletter CCBEInfo #73 czerwiec 2018

(czytaj wersja polska)

(czytaj wersja angielska)

Newsletter CCBEInfo #72 maj 2018

(czytaj wersja polska)

(czytaj wersja angielska)

 

Stanowiska i uchwały CCBE


Publikujemy oświadczenie Prezydenta CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) w sprawie sytuacji w Polsce.

Rezolucja Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wzywająca polskie władze do wycofania wszelkich zmian w prawie, które naruszają Konstytucję RP 24 listopada 2017 r. (czytaj więcej)

 

Sprawozdania Komitetu Stałego CCBE

 

 

Posiedzenia Plenarne CCBE

 

Nadzwyczajna Sesja Plenarna CCBE oraz posiedzenie Komitetu Sterującego odbyły się 4-6 lutego w Wiedniu. Polską delegację reprezentowała adw. Dominika Stępińska-Duch. (czytaj więcej)

Komisje CCBE 

 

Sprawozdania adw. Anny Masioty, członka Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA z posiedzeń komisji CCBE w Brukseli (Training Committee i International Legal Services Committee) z dnia 22 czerwca 2016 r. (czytaj więcej)

 

Regulacje wykonywania zawodu prawnika w UE


Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy dnia 24 stycznia 2018 r. przyjęło rekomendację w sprawie przygotowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika (ang. European convention on the profession of lawyer). (czytaj więcej)


Konferencje CCBE


Europejski Dzień Prawnika 25 października pod hasłem "Dlaczego prawnicy mają znaczenie: obrona obrońców praworządności" (Why Lawyers matter: Defending the defenders of the Rule of Law)

CCBE zaprasza na konferencję Artificial Intelligence – Humane Justice 30 listopada 2018