PRAWA CZŁOWIEKA

Moot Court


TURNIEJ SĄDOWY MOOT COURT PRZED

EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA

DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

 

Turniej – podstawowe informacje

Turniej sądowy Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką w związku z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz z okazji 25. rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Turniej polega na symulacji postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w oparciu o specjalnie przygotowany kazus turniejowy. Kazus turniejowy zawiera fikcyjny stan faktyczny oraz stan prawny, dotyczący naruszenia praw i wolności jednostki gwarantowanych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołami dodatkowymi do Konwencji.

Turniej składa się z 2 etapów: pisemnego oraz ustnego. W ramach etapu pisemnego drużyny przygotowują skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedź rządu na skargę innej, wylosowanej drużyny. W etapie ustnym, do którego zakwalifikowanych zostanie 8 drużyn, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie ustnym, drużyny wezmą udział w symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Turniej to doskonała okazja do zapoznania się ze specyfiką postepowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, postanowieniami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz nabycia nowych, praktycznych umiejętności, dotyczących zarówno sporządzania skargi, jak i reprezentacji Skarżących w postępowaniu przed Trybunałem.

Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny w Turnieju jest wizyta w Strasburgu i udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przewidujemy także nagrody za Najlepsze Pismo oraz dla Najlepszego Mówcy.

Kto może wziąć udział?

Turniej jest przeznaczony dla aplikantek i aplikantów adwokackich z Izb Adwokackich z całej Polski.

Do udziału w Turnieju mogą zgłosić się drużyny składające się z 2 do 4 osób mających – w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego – status aplikanta adwokackiego. Każda drużyna wskazuje Opiekuna naukowego, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia lub prokurator. Opiekun może sprawować pieczę tylko nad jedną drużyną.

Jak się zarejestrować?

Aby wziąć udział w Turnieju, należy wypełnić i przesłać pocztą oraz drogą elektroniczną Formularz Zgłoszeniowy – załącznik do Regulaminu Turnieju. 

Zachęcamy do szybkiej rejestracji, ponieważ rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu zgłoszeń 32 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń). Po zamknięciu rejestracji, utworzona zostanie lista rezerwowa dla dodatkowo zgłaszających się drużyn, wedle kolejności zgłoszeń. Nie wykluczamy także zwiększenia liczby drużyn przyjmowanych do udziału w Turnieju.

Gdzie szukać potrzebnych informacji?

Informacje o turnieju (opis, harmonogram, szczegóły organizacyjne) znajdują się w Regulaminie Turnieju, który dostępny jest tutaj. Zapytania dotyczące Turnieju prosimy wysyłać na adres mailowy: mootcourt@nra.pl

Zapraszamy do udziału!

Jury etapu pisemnego

Zgodnie z kalendarium Turnieju Sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla aplikantek i aplikantów adwokackich, informujemy o składzie jury etapu pisemnego Turnieju:

 1. Przewodnicząca adw. Justyna Metelska – Komisja Praw Człowieka przy NRA
 2. adw. Tomasz Brydak - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 3. adw. Patrycja Dyluś-Borcz - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 4. adw. Monika Gąsiorowska - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 5. adw. dr Michał Indan-Pykno - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 6. r.pr. Justyna Kalicka-Andziak – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 7. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 8. adw. Marcin Mrowicki – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 9. adw. Paweł Osik - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 10. adw. Artur Pietryka - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 11. adw. Maria Radziejowska - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 12. r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 13. Sz. P. Eliza Suchożebrska - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 14. adw. dr Magdalena Sykulska-Przybysz - Komisja Praw Człowieka przy NRA
 15. adw. Marcin Wolny – Helsińska Fundacja Praw Człowieka


Jury Etapu Ustnego i Finału Turnieju Sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla aplikantek i aplikantów adwokackich:

Lista Jurorów Etapu Ustnego Turnieju Sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla aplikantek i aplikantów adwokackich:

 1. r.pr Agata Bzdyń
 2. adw. Monika Gąsiorowska
 3. dr Hanna Machińska
 4. adw. Justyna Metelska
 5. adw. Marcin Mrowicki
 6. adw. Artur Pietryka
 7. adw. Bartosz Przeciechowski
 8. adw. Bogdana Słupska–Uczkiewicz
 9. prof. Mirosław Wyrzykowski

 

Etap Ustny odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w Centrum Zielna przy ul. Zielnej 37
w Warszawie. Rozpoczęcie rozgrywek zostało zaplanowane na godz.10:00.

Szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie przesłany do wiadomości każdej Dryżyny w dniu
16 listopada 2018 roku.

 

Lista Jurorów Finału Turnieju Sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla aplikantek i aplikantów adwokackich:

 

 1. r.pr. Justyna Chrzanowska
 2. adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
 3. sędzia Wojciech Hermeliński
 4. r.pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska
 5. adw. Mikołaj Pietrzak

 

Finał Turnieju odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) w Centrum Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie. Rozpoczęcie finału zostało zaplanowane na godz. 10:00.

 

Regulamin Turnieju sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka  

 Kazus w Turnieju sądowym Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka    

Formularz skargi Turnieju Moot Court   (limit znaków w formularzu to 25 tys. znaków ze spacjami)

Formularz odpowiedzi rządu na skarge do ETPCz Turnieju Moot Court     (limit znaków liczony jest ze spacjami)