100 lat Adwokatury

PRAWA CZŁOWIEKA

Moot Court


TURNIEJ SĄDOWY MOOT COURT PRZED

EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA

DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

 

Turniej – podstawowe informacje

Turniej sądowy Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką w związku z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz z okazji 25. rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Turniej polega na symulacji postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w oparciu o specjalnie przygotowany kazus turniejowy. Kazus turniejowy zawiera fikcyjny stan faktyczny oraz stan prawny, dotyczący naruszenia praw i wolności jednostki gwarantowanych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołami dodatkowymi do Konwencji.

Turniej składa się z 2 etapów: pisemnego oraz ustnego. W ramach etapu pisemnego drużyny przygotowują skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedź rządu na skargę innej, wylosowanej drużyny. W etapie ustnym, do którego zakwalifikowanych zostanie 8 drużyn, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie ustnym, drużyny wezmą udział w symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Turniej to doskonała okazja do zapoznania się ze specyfiką postepowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, postanowieniami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz nabycia nowych, praktycznych umiejętności, dotyczących zarówno sporządzania skargi, jak i reprezentacji Skarżących w postępowaniu przed Trybunałem.

Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny w Turnieju jest wizyta w Strasburgu i udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przewidujemy także nagrody za Najlepsze Pismo oraz dla Najlepszego Mówcy.

Kto może wziąć udział?

Turniej jest przeznaczony dla aplikantek i aplikantów adwokackich z Izb Adwokackich z całej Polski.

Do udziału w Turnieju mogą zgłosić się drużyny składające się z 2 do 4 osób mających – w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego – status aplikanta adwokackiego. Każda drużyna wskazuje Opiekuna naukowego, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia lub prokurator. Opiekun może sprawować pieczę tylko nad jedną drużyną.

Jak się zarejestrować?

Aby wziąć udział w Turnieju, należy wypełnić i przesłać pocztą oraz drogą elektroniczną Formularz Zgłoszeniowy – załącznik do Regulaminu Turnieju. 

Zachęcamy do szybkiej rejestracji, ponieważ rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu zgłoszeń 32 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń). Po zamknięciu rejestracji, utworzona zostanie lista rezerwowa dla dodatkowo zgłaszających się drużyn, wedle kolejności zgłoszeń. Nie wykluczamy także zwiększenia liczby drużyn przyjmowanych do udziału w Turnieju.

Gdzie szukać potrzebnych informacji?

Informacje o turnieju (opis, harmonogram, szczegóły organizacyjne) znajdują się w Regulaminie Turnieju, który dostępny jest tutaj. Zapytania dotyczące Turnieju prosimy wysyłać na adres mailowy: mootcourt@nra.pl

Zapraszamy do udziału!

Regulamin Turnieju sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka  

 

Kazus w Turnieju sądowym Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka