PRAWA CZŁOWIEKA

Lista pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Lista pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Każdy adwokat  może występować jako pełnomocnik Skarżącego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Od momentu komunikacji skargi Rządowi, Skarżący musi być reprezentowany przez pełnomocnika w dalszym postępowaniu.

Aby pomóc znaleźć adwokata specjalizującego się w sprawach z zakresu praw człowieka, Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów, którzy złożyli deklarację gotowości reprezentowania klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Lista pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka