PRAWA CZŁOWIEKA

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej skupia adwokatów i adwokatki z całej Polski, działających w obszarze ochrony praw człowieka.

Pierwsze lata działalności Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przypadły na moment dokonywania się w Polsce głębokich przemian ustrojowych i powrotu do rządów demokracji i prawa. Nieprzerwanie od 1991 r., Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podejmuje działania na rzecz ochrony oraz wzmacniania wolności i praw obywatelskich, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej opracowuje i zajmuje stanowiska oraz uchwały w bieżących kwestiach dotyczących ochrony praw człowieka, a także podejmuje interwencje w sprawach sytuacji adwokatów w innych krajach.

Na przestrzeni ostatnich lat Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej aktywnie angażowała się w proces stanowienia prawa przygotowując opinie legislacyjne toku prac parlamentarnych. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej członkowie regularnie występowali w charakterze amicus curiae w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym (m.in. w sprawach m.in. dotyczących dostępu do obrońcy, kontroli operacyjnej i retencji danych, praktyki stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania czy postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób).

Członkowie i członkinie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od początku jej istnienia regularnie biorą udział w wizytach studyjnych oraz organizują spotkania z przedstawicielami międzynarodowych zrzeszeń i zawodów prawniczych z zagranicy, które mają na celu wsparcie rządów prawa i demokracji. Członkowie i członkinie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami międzynarodowych organów ochrony praw człowieka i ochrony praworządności.

Każdego roku, Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje kilka konferencji naukowych poświęconych aktualnym problemom związanym z praktyką praw człowieka i wolności obywatelskich. Komisja Praw Człowieka przy NRA cyklicznie opracowuje i przedkłada Komitetowi Ministrów Rady Europy szczegółowe raporty dotyczące wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kluczowych, polskich sprawach. Poprzez aktywny monitoring wykonywania przez Rząd Polski wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyczynia się do rozpowszechniania standardów i orzecznictwa strasburskiego w stosowaniu prawa w Polsce.

Członkowie i Członkinie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej aktywnie angażują się w promocję i ochronę praw człowieka także na poziomie lokalnym. Wielu członków i członkiń Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzi zajęcia szkoleniowe oraz warsztaty dotyczące standardów ochrony praw człowieka w Izbach Adwokackich w Polsce.

Dotychczasowymi Przewodniczącymi Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej byli: adw. Marek Antoni Nowicki (1991-2001), adw. Bożena Banasik (2001-2003), adw. Piotr Sendecki (2003-2007) oraz adw. Mikołaj Pietrzak (2007-2016). Od 2016 r. Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przewodniczy adw. Justyna Metelska. 

Skład Komisji Praw Człowieka 

Przewodnicząca: adw. Justyna Metelska

Wiceprzewodniczący:
adw. Maciej Loga 
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
adw. Artur Pietryka

Członkowie:
adw. Tomasz Brydak
adw. Michał Bukowiński
adw. Krystyna Burska
adw. Patrycja Dyluś - Borcz
adw. Monika Gąsiorowska
adw. Wieńczysław Grzyb
adw. dr Michał Indan-Pykno
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz 
adw. Łukasz Lasek
adw. Mariusz Lewandowski
adw. Anna Mazurczak
adw. Paweł Osik
adw. Magdalena Pająk
adw. Mariusz Paplaczyk
adw. Maria Radziejowska
adw. Bartosz Rodak
adw. Jacek Różycki
adw. Agata Stajer
adw. dr hab. Jacek Skrzydło
adw. Michał Sykała
adw. dr Magdalena Sykulska-Przybysz