PRAWA CZŁOWIEKA

Bieżąca działalność Komisji Praw Człowieka

Bieżąca działalność Komisji Praw Człowieka


Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu”

 

Adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, prowadziła szkolenia z praw człowieka w Koszalinie

Stanowisko NRA do Komitetu Ministrów Rady Europy dot. wykonania wyroku w sprawie PiS przeciwko Polsce 

Zaproszenie do międzynarodowego konkursu z zakresu praw człowieka 

Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT - zaproszenie 

Wymiar sprawiedliwości dla dzieci - relacja z konferencji 

Konferencja pt. Wymiar sprawiedliwości w sprawach dzieci 22 maja 

Opinia amicus curiae NRA do ETPCz ws skargi R. Kuchta i S. Mętel 

Ankieta nt. pytań prejudycjalnych i praw aunijnego dla ochrony praw człowieka 

Zaproszenie do udziału w turnieju sadowym Moot Court 

Raport HFPCz nt. dostępu do adwokata 

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich nt. tortur w Polsce  

II  Festiwal Praw Człowieka pod patronatem Komisji Praw Człowieka 

II Festiwal Praw Człowieka w Kędzierzynie-Koźlu 

Komisja Praw Człowieka NRA zaniepokojona sytuacją prawników w Egipcie   

25 lat temu Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka  

Komisja Praw Człowieka przy NRA o prawie do pokojowych zgromadzeń i protestów  

Międzynarodowe mechanizmy obrony praworządności - konferencja 

Szkolenia nt. dostępu do obrońcy dla nieletnich 

Komisja Praw Człowieka przy NRA zaniepokojona sytuacją białoruskich adwokatów 

Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA w sprawie postanowienia TSUE 

Komisja Praw Człowieka popiera petycję HFPC dot. nowelizacji przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Komisja Praw Człowieka zaniepokojona sytuacją prawników w Turcji 

Komisja Praw Człowieka przy NRA w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich  

Komisja Praw Człowieka przy NRA wzywa rząd do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych