W Europejskim Trybunale Praw Człowieka pełnomocnikiem może być każdy adwokat (patrz: Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich).

Aby pomóc Państwu znaleźć adwokata specjalizującego się w sprawach z zakresu praw człowieka, Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów, którzy złożyli deklarację gotowości reprezentowania klientów w ETPCz.