Zmarł prof. Michał Kulesza

14.01.2013

13 stycznia po ciężkiej chorobie zmarł prof. Michał Kulesza, twórca reformy samorządowej.

- Śmierć profesora Michała Kuleszy to wielka strata dla Adwokatury. Chociaż wykonywał zawód radcy prawnego, nasze środowisko zawsze mogło liczyć na jego wsparcie i zrozumienie istoty działania samorządów zawodów zaufania publicznego. Był wielkim zwolennikiem idei samorządności, nie tylko tej terytorialnej ale też zawodowej. Był to człowiek niezwykle rozsądny, o wielkim umyśle. Bez jego nowatorskich pomysłów rewolucja administracyjna w Polsce po 1989 roku nie doszłaby do skutku. Panu Profesorowi też zawdzięczamy zapis w Konstytucji art. 17 o samorządach zawodów zaufania publicznego. – wspomina zmarłego adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Profesor Kulesza był specjalistą z zakresu administracji publicznej, prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Zasłynął jako współtwórca reformy samorządowej z roku 1990 i 1998. Od roku 2010 pełnił funkcję doradcy społecznego prezydenta ds. samorządu.

Od lat osiemdziesiątych był zaangażowany w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego. Był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku. Wielokrotnie pełnił funkcje doradcze przy boku kolejnych premierów. W latach 1991-1992 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, podsekretarzem stanu w rządzie Hanny Suchockiej (1992-1994) oraz sekretarzem stanu w rządzie Jerzego Buzka (1997-1999). W 1988 współtworzył Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie kierował Zespołem Studiów i Analiz. W roku 1991 był członkiem kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Wśród jego licznych aktywności warto wspomnieć również o pełnieniu roli eksperta Rady Europy, doradcy Związku Miast Polskich czy też prezesa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

Profesor Kulesza miał również wiele zasług na polu naukowym. Był lubianym i szanowanym wykładowcą. W latach 1991-1992 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wydał ponad 150 publikacji naukowych. Angażował się w tworzenie pism o tematyce samorządowej. Założył tygodnik „Wspólnota” oraz miesięcznik „Samorząd terytorialny”.

Wielokrotnie nagradzany - m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżnieniem Złoty Paragraf, przyznawanym przez Dziennika Gazeta Prawna oraz nagrodami przyznawanymi przez ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego..

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email