Złoty Paragraf dla adw. prof. Piotra Girdwoynia

24.04.2015

Dziennik Gazeta Prawna przyznał coroczne nagrody Złoty Paragraf i Bona Lex. Za najlepszego adwokata kapituła nagrody uznała adw. prof. Piotra Girdwoynia.

Pan Mecenas odebrał nagordę 23 kwietnia 2015 r. podczas gali rozdania nagród, z rąk adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA i red. Jadwigi Sztabińskiej, redaktor naczlenej Dziennika Gazety Prawnej.

Adw. Piotr Girdwoyń jest jednym z najmłodszych profesorów zwyczajnych w kraju. Ma zaledwie 39 lat, a tytuł profesorski odebrał juz trzy lata temu. Na listę adwokatów został wpisany w 2011 roku. Pracuje w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył wiele międzynarodowych staży, między innymi w Niemczech, Szwajcarii  oraz Stanach Zjednoczonych, był też stypendystą Alexsander von Humboldt Stiftung, Hertie Stiftung oraz Straniak Stiftung. Jest autorem licznych książek i publikacji z zakresu kryminalistyki i prawa dowodowego. Przedmiotem jego zainteresowań są głównie pojęcie dowodu, taktyka obrończa, znaczenie nowych technologii dla prawa dowodowego oraz historia metod identyfikacyjnych. Wśród kolegów adwokatów najbardziej ceniony jest za swoją taktykę procesową, znajomość proceduralną i dogłębną wiedzę z zakresu chemi i fizyki.

Obok adw. Girdwoynia laureatami Złotych Paragrafów zostali: najlepszy sędzia - Wojciech Łączewski, najlepszy prokurator – Małgorzata Słomińska, najlepszy radca prawny - Marcin Dziurda, nagrodę za działania na rzecz prawa i gospodarki przyznano Jerzemu Buzkowi. W tym roku doceniono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia reformę służb zatrudnienia poprzez m.in. wprowadzenie profilowania osób bezrobotnych i zmianę sposobu ich obsługiwania przez urząd. Nagrodę Bona Lex odebrał twórca ustawy - Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.     

Laureatom nagrody serdecznie gratulujemy. 

Czytaj laudację dla mec. Piotra Girdwoynia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email