Zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji warszawskiej odracza opiniowanie kandydatów na sędziów

27.12.2018

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej przyjęło 12 grudnia uchwałę, w której postanowiło odroczyć opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji warszawskiej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych związanych z wyłanianiem sędziowskich członków nowej KRS i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu.

czytaj uchwałę

Tagi: sąd, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email