Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych: transgraniczny handel on-line

15.07.2015

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące zasad kontraktowych w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego (on-line). Do udziału zaproszone są kancelarie adwokackie.  Konsultacje potrwają do 3 września. 

Celem konsultacji jest zebranie poglądów i stanowisk możliwie najszerszego grona interesariuszy, co pozwoli Komisji Europejskiej m.in. na zidentyfikowanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym w ramach Unii Europejskiej, zarówno dobrami materialnymi, jak i treściami cyfrowymi.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską do opracowania nowego projektu aktu prawa europejskiego dotyczącego transgranicznego handlu on-line prawdopodobnie pod koniec 2015 r. (nowy projekt ma zastąpić projekt rozporządzenia w sprawie Wspólnego Europejskiego Prawa Sprzedaży, nad którym prace w Radzie UE toczyły się od listopada 2011 r.)

Link do kwestionariusza, który obecnie jest w wersji angielskiej (w innych wersjach językowych ma zostać opublikowany przez Komisję później) dostępny jest na stornach internetowych Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm

 


Tagi: europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email