Zaproszenie do Szlachetnej Paczki Prawników

08.12.2015

Adwokaci zaproszeni są do ogólnopolskiej akcji, w ramach której pomoc materialną, ale również prawną, otrzymują rodziny objęte projektem Szlachetnej Paczki. Pomoc ma polegać na wsparciu jednego adwokata dla jednej rodziny w rozwiązaniu problemu prawnego. 

Od 15 lat Szlachetna Paczka pomaga ludziom w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku potrzebujący otrzymają kolejny impuls do zmiany swojego życia – wsparcie w postaci pomocy prawnej. Rok temu odbyła się pierwsza edycja tej akcji pod nazwą WIOSNA Prawników. Z pomocy prawnej 68 prawników skorzystało wówczas 250 rodzin. 

W tym roku akcja zmienia kształt – jeden adwokat lub radca prawny pracuje z wybraną przez siebie rodziną i pomaga jej rozwiązać problem prawny. Prawnik sam wybiera rodzinę, której chce pomóc, na podstawie opisu jej problemu. Pracę z rodziną, podczas indywidualnych spotkań, rozpoczyna w styczniu 2016 roku. Do rodziny prawnika wprowadza wolontariusz Szlachetnej Paczki, zapewnione jest też wsparcie ze strony koordynatora ds. Szlachetnej Paczki Prawników w województwie. 

Zgłoszenia od adwokatów i radców prawnych przyjmowane są za pośrednictwem strony: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-prawnikow.

Akcja będzie przeprowadzona w ponad 30 miastach w całej Polsce. 

Dziennik Gazeta Prawna, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców Prawnych są głównymi partnerami projektu.


Tagi: pomoc,

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email