Zakończył się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

03.03.2014

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” trwał od 24 lutego do 1 marca. Wzięło w nim udział, jak co roku, liczne grono adwokatów i aplikantów adwokackich z całego kraju, w inicjatywę włączyli się także radcy prawni, prokuratorzy, kuratorzy, a także psycholodzy, policjanci i komornicy.

Tydzień odbył się już po raz czternasty, w jego organizację – poza głównym organizatorem ministerstwem sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

Koordynatorką akcji z ramienia NRA była adw. Anisa Gnacikowska. Pokrzywdzeni przestępstwem zgłaszali się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Dyżury w ramach Tygodnia miały charakter interdyscyplinarny, ponieważ  informacji prawnej udzielali nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi i komornicy. W Tydzień włączyli się też terapeuci ds. przemocy i pracownicy socjalni MOPS.

W Warszawie na przykład odbyły się konsultacje w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - w siedzibie Niebieskiej Linii - gdzie dyżurowali  aplikanci adwokaccy oraz w placówce Fundacji Dzieci Niczyje – gdzie dotyczyły one tematu przyjaznego przesłuchania dziecka oraz programu przygotowania go do przesłuchania, pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonemu dziecku.

W Rzeszowie codziennie dyżurowało po trzech adwokatów lub aplikantów adwokackich. Odpowiadali na pytania związane z alimentami, oszustwami i przemocą w rodzinie. Dwie funkcjonariuszki Straży Granicznej miały dyżury, by odpowiadać na pytania dotyczące zapobiegania i uchronienia się przed procederem handlu ludźmi. Z braku zainteresowanych bezpośrednio tym tematem, udzielono takich informacji wszystkim odwiedzającym placówkę.

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu sama zgłosiła swój udział w Tygodniu Pomocy. Z uwagi na to, że na terenie działalności wałbrzyskiej izby brak jest wyspecjalizowanych Ośrodków Pomocy Ofiarom Przestępstw, spotkania z osobami zainteresowanymi tą pomocą odbyły się w siedzibie ORA oraz w wyznaczonych kancelariach. Dyżur – w różnych dniach i godzinach – podjęło w sumie ok. 26 adwokatów.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w 2000 roku w ministerstwie sprawiedliwości. Głównym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 59 poz. 517). Co roku z porad korzysta kilka tysięcy osób.

Naczelna Rada Adwokacka dziękuje wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy wzięli udział w tej społecznie pożytecznej i potrzebnej akcji.

 

Tagi: pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email