Wyróżnienie dla adwokatów za wkład w rozwój gospodarki

06.07.2015

Ministerstwo gospodarki przyznało odznakę za zasługi dla rozwoju gospodarki RP adwokatom: Bartoszowi Groele, Rafałowi Kosowi i Kamilowi Zawickiemu.

Odznaki 29 czerwca wręczył adwokatom wicepremier Janusz Piechociński. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla ich pracy przy projektach legislacyjnych jako członków Zespołu przy ministrze gospodarki ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. 

Równocześnie w tym samym dniu nagrodzeni zostali powołani w skład nowego Zespół do spraw prawa gospodarczego przy ministrze gospodarki. Do zadań Zespołu należy wspieranie działań ministra gospodarki w zakresie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności poprzez ocenę efektywności i skuteczności funkcjonowania obowiązujących regulacji, w tym identyfikację obszarów, w których niezbędna jest interwencja prawodawcy oraz przygotowywanie rekomendacji stosownych rozwiązań legislacyjnych i opiniowanie projektów aktów normatywnych w tym zakresie.

Panom Mecenasom serdecznie gratulujemy!

Tagi: nagroda, ministerstwo, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email