WSA: Koszty za aplikację można odliczyć od podatku

31.07.2013

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że wydatki związane ze szkoleniami aplikanckimi mają charakter kosztów specjalistycznego szkolenia zawodowego, niezbędnego do zdobycia tytułu adwokata, więc mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Skarżący w sprawie uznał, że wydatki poniesione przez niego podczas aplikacji, zarówno na egzaminy jak i opłaty roczne za szkolenia, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pomimo, że zostały one poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Urząd Skarbowy uznał, że koszty te miały charakter osobisty i związane były z podnoszeniem poziomu wiedzy prawniczej, zatem nie przysługuje prawnikowi ulga. Sąd jednak przyznał rację adwokatowi. Wyrok nie jest prawomocny. (Sygn. akt I SA/Gd 626/13)

Tagi: aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email