Wkrótce "Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji"

13.10.2017

Publikacja autorstwa adw. prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego i adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa pt. "Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji" ukaże się 25 października nakładem wydawnictwa Beck. 

Książka adresowana jest głównie do sędziów i pełnomocników procesowych, ale też do szerszego kręgu prawników praktyków i teoretyków prawa.

Celem "Wykładni i stosowania prawa w procesie opartym na Konstytucji" jest pokazanie, że proces rozpoznania sprawy indywidualnej przez sąd, a nawet organ administracji podlega podobnym mechanizmom oraz ukazanie znaczenia Konstytucji i jej bezpośredniego stosowania w konkretnym procesie.

Podstawowym celem opracowania jest przybliżenie każdej z faz procesu:
1.ustaleń faktycznych, pod kątem gromadzenia i oceny dowodów,
2.wykładni w oparciu o reguły zbudowane na podstawie zintegrowanych założeń koncepcji wykładni
3.aplikacji normy w orzeczeniu sądowym zgodnym z Konstytucją i ustawami, prawem Unii Europejskiej i umowami międzynarodowymi.

W książce zostały omówione: zarys modelu wykładni i stosowania prawa w procesie; ustalenia faktyczne jako podstawa decyzji sądowej a sformalizowane sposoby dowodzenia (ciężar dowodu, ciężar dowodzenia, ciężar argumentacji i standard udowodnienia); wykładnia prawa; faza aplikacyjna; wykładnia Konstytucji; mieszany model kontroli konstytucyjności; bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym.

Książka przedstawia model wykładni i stosowania Konstytucji wraz z wyjątkowymi regułami odmowy zastosowania przepisów ustaw sprzecznych z Konstytucją, z ratyfikowaną umową międzynarodową oraz z prawem Unii Europejskiej. Model bezpośredniego stosowania Konstytucji w procesie wzbogaca obszerna analiza wykształconego a nieopracowanego dotąd orzecznictwa sądowego. Szczególny akcent książka kładzie na wskazanie sposobów realizacji w postępowaniu sądowym zasad słuszności prawa i sprawiedliwości rozstrzygnięcia, uwzględniającego aksjologiczne fundamenty systemu prawnego.

"Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji" to interdyscyplinarna pozycja, uwzględniająca prawo i postępowanie cywilne, karne, administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo konstytucyjne, teorię prawa oraz praktykę sądową i pozasądową stosowania prawa.

Książkę można zamówić na stronie wydawnictwa Beck (zobacz stronę

Tagi: książka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email