Ważny wyrok ETPCz w sprawie wolności wypowiedzi nt. funkcjonowania sądownictwa

31.08.2015

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok w sprawie Morice przeciwko Francji (skarga nr 29369/10). Skarżący to adwokat, skazany za zniesławienie sędziów śledczych w związku z jego krytyczną wypowiedzią opublikowaną w prasie.

Adwokat wraz z kolegą zostali ukarani po tym jak w liście do ministra sprawiedliwości skarżyli się na działania sądu w związku z prowadzoną przez nich sprawą. W piśmie określili zachowanie sędziów prowadzących proces za „całkowicie sprzeczne z zasadami bezstronności i rzetelności”. Fragmenty pisma wraz z wypowiedziami Morica zostały zamieszczone w dzienniku „Le Monde”. Wymienieni sędziowie uznali, że zostali zniesławieni. W rezultacie Moris musiał zapłacić 4 tys. euro grzywny oraz opublikować informację o wyroku w „Le Monde”. Morice złożył kasację, która nie została uwzględniona, w związku z czym skierował sprawę do ETPCz zarzucając stronniczość w rozpoznawaniu sprawy (art. 6 Konwencji Praw Człowieka) i naruszenie prawa do wolności wypowiedzi (art. 10 Konwencji).  

Trybunał uznał, iż wyrok skazujący adwokata za zniesławienie stanowił nieproporcjonalną ingerencję w prawo do swobody wypowiedzi i stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji. Uznał również, iż doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku bezstronności sądu. 

Czytaj omówienie wyroku adw. Marka Antoniego Nowickiego zamieszczone na stronie HFPCz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email