W Senacie o przestrzeganiu praw człowieka u naszych wschodnich sąsiadów

18.12.2013

O prawach człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej na tle standardów międzynarodowych rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez senacką Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

W spotkaniu, które odbyło się 16 grudnia w Senacie, uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, nauki, świata prawniczego oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja była okazją do ponownego zwrócenia uwagi na raport o sytuacji w Kazachstanie, przygotowany przez adwokatów, którzy obserwowali sytuację w tym kraju w kwietniu br. Wnioski na temat stanu przestrzegania praw i wolności obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa i mediów oraz sytuację więźniów politycznych przedstawiła adw. dr Monika Strus-Wołos, szefowa misji w Kazachstanie.

Czytaj szczegółową relację z konferencji:

Tagi: człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email