W Senacie dyskusja o retencji danych

14.05.2014

13 maja senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przy współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zorganizowała seminarium na temat wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia br. w sprawie Digital Rights Ireland na zasady korzystania przez policję i inne organy władzy publicznej z danych telekomunikacyjnych dla celów zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Spotkanie poprowadził prof. Michał Seweryński, przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a udział w nim wzięli m.in. dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prof. Andrzej Adamski z UMK w Toruniu, Barbara Grabowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE ma bardzo daleko idące znaczenie dla porządku prawnego. Zwraca ono uwagę na konieczność reformy ustawodawstwa dotyczącego dostępu do retencjonowanych danych telekomunikacyjnych dla służb specjalnych i policyjnych.

Reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką adw. Mikołaj Pietrzak stwierdził, że orzeczenie Trybunału przyjął z gorzką satysfakcją. Trybunał potwierdza bowiem to, na co adwokatura zwracał uwagę już w 2011 roku, w wydanym raporcie na temat retencji danych osobowych (zobacz raport). Mecenas Pietrzak stwierdził, że orzeczenie potwierdza konieczność stosowania mechanizmów gwarancyjnych dla każdej jednostki, której dane telekomunikacyjne są udostępniane służbom specjalnym i policji. Naturalnym powinien być dostęp do sądu, który winien badać zasadność, legalność i celowość sięgania przez władzę do tak daleko idącej ingerencji w autonomię informacyjną i prawo do poszanowania życia prywatnego obywateli, jaką jest korzystanie z retencjonowania danych telekomunikacyjnych. - Każda jednostka, której informacje o bilingach i połączeniach BTS były wykorzystane przez służby specjalne i policję powinna móc samodzielnie lub przez pełnomocnika wnieść zażalenie lub inną skargę do niezależnego sądu. Taka kontrola mogłaby następować choćby ex post. – mówił przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.

 

Tagi: komisja, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email