W Sejmie o rozwiązaniach prawnych dot. cudzoziemców

13.06.2014

Konferencja „Polska. Tu mieszkam. Nowe rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców”, odbyła się w Sejmie RP 10 czerwca. Patronat honorowy nad nią objęła Ewa Kopacz, marszałek Sejmu RP .

Data konferencji zbiegła się z terminem wejścia w życie nowych przepisów Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wejście w życie 1 maja 2014 r.) Akt ten w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z problemami cudzoziemców. Liczy bowiem aż 522 artykuły.

Konferencja miała zatem przybliżyć nową regulację i zaprezentować praktyczne aspekty stosowania nowej ustawy. Prelegentami byli praktycy urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W trakcie obrad podkreślono, iż ustawodawca uwzględnił prawie wszystkie uwagi i wnioski organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką praw cudzoziemców w Polsce. Godnym podkreślenia jest, iż jednym z głównych wątków w dyskusji, która wywiązała się w trakcie obrad, stała się problematyka zasad wdrożenia nowego, powszechnego systemu pomocy prawnej. Uczestnicy i prelegenci przyznali, iż zawarte w ustawie elementy finansowania pomocy prawnej, przyznanej niektórym grupom cudzoziemców, są niewystarczające. Zwrócono uwagę, że niezbędne jest wdrożenie takiego powszechnego systemu, który w sposób kompleksowy ureguluje ten problem.

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie http://cudzoziemcy.gov.pl/

adw. Grzegorz Kuczyński

Tagi: cudzoziemcy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email