Uroczystość 5-lecia samorządu adwokackiego Ukrainy

01.12.2017

Obchody z okazji 5. rocznicy istnienia Ukraińskiego Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów (UNBA) odbyły się 16-18 listopada w Kijowie. Naczelną Radę Adwokacką, reprezentował adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA.

Organizacja na czele, której stoi adw. Lidia Izovitova powstała w roku 2012 i zrzesza ok. 35 tys. adwokatów z całej Ukrainy. 

Obchody rozpoczęły się w dniu 16 listopada br. spotkaniem z władzami UNBA. Gości z Białorusi, Litwy, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski przywitała prezydent UNBA adw. Lidia Izovitova.

W kolejnym dniu w obradach uczestniczyło ok. 200 osób w tym m. in. III wiceprezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Ranko Pelicarič oraz sekretarz regionalny Europy Międzynarodowego Związku Adwokatów (UIA) adw. Robert Małecki.

Słowo wstępne wygłosiła adw. Lidia Izovitova, która podziękowała przybyłym na spotkanie i przedstawiła historię samorządu adwokackiego na Ukrainie. Obecni na spotkaniu reprezentanci samorządów adwokackich z poszczególnych krajów, w tym reprezentujący polski samorząd adwokacki, adw. Jarosław Szczepaniak, podziękowali gospodarzom za zaproszenie i życzyli kolejnych lat rozwoju Adwokatury na Ukrainie.

Prelegenci, wśród których byli zarówno adwokaci ukraińscy, jak i goście zagraniczni przedstawili drogę, jaką Adwokatura Ukraińska pokonała w ciągu ostatnich pięciu lat oraz czekające ją w przyszłości wyzwania (adw. L. Izovitova, adw. Valentyn Gvozdiy), przybliżyli relacje w jakich samorząd adwokatów ukraińskich pozostaje z organizacjami międzynarodowymi i jakie nadzieje wiązane są z taką współpracą (Ranko Pelicarič, adw. Robert Małecki, adw. Sergiy Vylkov), zilustrowali strukturę tego samorządu w tym zadania i cele poszczególnych jego organów (adw. Oleksandr Drozdov).

Niezwykle interesujące – jak się wydaje, także z perspektywy naszego samorządu – były wystąpienia adw. Valentyn Gvozdiy i adw. Andriya Tsygankov – członka UNBA, przewodniczącego Komisji Etyki UNBA. Pierwszy z nich omówił problem, jaki stoi przed Adwokaturą Ukraińską, a jaki wiąże się z pracami prowadzonymi nad projektem zmian w prawie o Adwokaturze. Zmiany te – jak podkreślił – zmierzają do ograniczenia niezależności Adwokatury i podporządkowania jej władzy wykonawczej. W oczywisty sposób UNBA sprzeciwia się takim zmianom, dążąc do wzmocnienia pozycji adwokatury, w tym przy pomocy organizacji międzynarodowych i bliźniaczych samorządów z innych państw.

Z kolei adw. Andriy Tsygankov skupił się na kwestiach związanych z etyką adwokacką. Podkreślił, że adwokatów obowiązują spisane już Zasady Etyki Adwokackiej, które oparte zostały na doświadczeniach zdobytych w tym zakresie m.in. przez CCBE. Z nieukrywaną dumą stwierdził, że Zasady Etyki, obwiązujące adwokatów z Ukrainy należą do jednych z najnowocześniejszych w Europie. Adw. Andriy Tsygankov odniósł się także do kwestii dotyczącej funkcjonowania adwokatów w przestrzeni internetowej i związanych z tym problemów na płaszczyźnie etycznej.          

Pierwsza część spotkania zakończona została obiadem.

Dalej obrady podzielone zostały na dwie części. Dla gości zagranicznych przewidziano panel dyskusyjny, w którym adwokaci z Ukrainy: adw. Valentyn Gvozdiy – wiceprezydent UNBA oraz adw. Ivan Grechkivsky – członek UNBA przybliżyli słuchaczom trudności, jakie wiązały się z powstaniem samorządu adwokackiego na Ukrainie, plany jakie udało się zrealizować i zadania, które stoją jeszcze przed samorządem.

Krótkie wystąpienia, omawiające obecną sytuację Adwokatur w państwach, z których pochodzili prelegenci, przypadły w udziale Adwokatom:  Chika Muorah - doradca ds. Polityki międzynarodowej w Towarzystwie Prawa Anglii i Walii, Veronice Horrer – dyrektor Departamentu Międzynarodowego BRAK oraz Ranko Pelicarič - III wiceprezydent CCBE.

Wiele pytań zadali uczestnicy panelu. Dość powiedzieć, że czas poświęcony na spotkanie został przekroczony na tyle znacząco, że Gospodarze – z uwagi na zaplanowane dalsze atrakcje – zmuszeni byli zakończyć panel.

O godzinie 20:00 rozpoczęła się uroczysta kolacja, która poza oprócz wykwintnie zastawionych stołów ukraszona była licznymi atrakcjami natury muzyczno-widowiskowej. Wszyscy znakomicie się bawili.

W sobotnie przedpołudnie dla gości z zagranicy przewidziano wycieczkę po Kijowie, kończąc tym samym uroczystości związane z obchodami 5-rocznicy ukraińskiego samorządu adwokackiego.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć koleżankom i kolegom – adwokatom Ukrainy, kolejnych lat rozwoju i umacniania idei samorządności Adwokatury na Ukrainie.

 

Adw. Jarosław Szczepaniak

Członek NRA              


Tagi: Ukraina, adwokatura, rocznica

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email