Ukazała się "Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych"

08.12.2015

Ukazała się "Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych" autorstwa adw. Andrzeja Tomaszka. Publikacja zostawała wydana nakładem Wydawnictwa C.H.Beck. 

"Niniejszy poradnik ma subiektywny charakter i nie wyczerpuje tematyki, próbuje natomiast podpowiadać tym, którzy chcą być adwokatami specjalizującymi się w procesach cywilnych, na co warto zwrócić uwagę i jaką metodykę można przyjąć w pracy" - podkreśla sam autor w przedmowie.

Książka jest skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego – adwokatów, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to także pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych umów i pism procesowych w sprawach cywilnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej. Ma być również przydatna dla stron i innych uczestników postępowania cywilnego.

Publikacja jest podzielona na dwie części. Pierwsza to praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw cywilnych. Ponadto część ta zawiera liczne odesłania do II części publikacji – do poszczególnych wzorów pism procesowych.

Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa, który znajduje się na końcu każdego rozdziału – są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej.

Książkę można kupić za pośrednictwem strony wydawnictwa: (zobacz link do strony)

Tagi: książki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email