Ukazał się 3. numer internetowego Magazynu Pokój Adwokacki

23.11.2016

Ukazał się kolejny internetowy Magazyn "Pokój Adwokacki". W przedzjazdowym, 3. numerze m.in. komentarz kończącego drugą kadencję prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary oraz obszerny wywiad z adw. Krzysztofem Piesiewiczem.

"W tym numerze Magazynu, w związku z Krajowym Zjazdem Adwokatury, mówimy wyłącznie o sprawach adwokackich. Pragnę zatem podkreślić, iż fundamentalna Adwokatura to jest Adwokatura, która polega na kontakcie z człowiekiem, solidarności i koleżeństwie oraz wolności, niezawisłości i samorządności.  Nic się nie stało takiego na świecie, żeby to zmieniać. Reguły można i trzeba modyfikować i udoskonalać, ale fundament winien pozostać nienaruszony." - napisała we wstępie adw. Joanna Parafianowicz, redaktor naczelna Magazynu. 

W numerze m.in. przedzjazdowe komentarze kilku dziekanów oraz adw. Andrzeja Zwary, który kończy drugą kadencję pełnienia funkcji prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Czytelnik znajdzie też obszerny wywiad z adw. Krzysztofem Piesiewiczem - o tym, czym zajmował się przez ostatnie miesiące, o jego wizji tego, jaka jest i jaka powinna być Adwokatura. 

W Magazynie także teksty wspomieniowe o byłych prezesach Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym o tragicznie zmarłej w 2010 roku adw. Joannie Agackiej-Indeckiej. 

Kilka tekstów poświęconych jest także kobietom w Adwokaturze, m.in. artykuł apl. adw. Zuzanny Warso "Dlaczego Adwokatura potrzebuje kobiet?"

Zachęcamy do lektury

(zobacz Magazyn)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email