Uchwały Zebrania Sędziów SO w Poznaniu

02.10.2019

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu 30 września br. podjęło uchwały dotyczące obecnej sytuacji dotyczącej środowiska sędziowskiego.

Sędziowie podjęli uchwały w sprawie:

- kampanii nienawiści przeciwko sędziom;

- niewykonywania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego przesądzającego konieczność udostępnienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydatów do KRS;

- projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych;

- działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec Sędziego Sławomira Jęksy z Sądu Okręgowego w Poznaniu;

- podania treści uchwał Zebrania do publicznej wiadomości.

czytaj uchwały

 

 

Tagi: sąd, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email