Uchwały sędziów warszawskich i toruńskich dot. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości

21.05.2019

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej oraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu wydały uchwały dotyczace sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

Sędziowie Apelacji Warszawskiej informują, że w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, Zgromadzenie odracza opiniowanie kandydatów do objęcia urzędu sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej KRS.

(czytaj uchwałę)

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Toruńskiego wyraża z kolei stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i dwóch Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych.

(czytaj uchwałę)

Tagi: uchwały, sędziowie, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email