Uchwały sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 stycznia 2020 r.

21.01.2020

Publikujemy trzy uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 stycznia 2020 r.

Pierwsza zawiera opinię w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie niektórych ustaw uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 20 grudnia 2019 r., przyjętą przez Zgromadzenie w związku ze skierowaniem tej ustawy do Senatu.

(czytaj uchwałę 1)

Druga uchwała wyraża solidarność zsędziami, przeciwko którym wszczęto postępowania dyscyplinarne za działalność orzeczniczą.

(czytaj uchwałę 2)

Trzecia uchwała wyraża podziękowania obywatelom, którzy w ramach lokalnych i krajowych działań obywatelskich tak licznie udzielają wsparcia idei wolnych sądów.

(czytaj uchwałę 3)

Tagi: uchwały, sędziowie, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email