Uchwała sędziów SO w Kielcach o wstrzymaniu ocen kandydatów na sędziów

10.01.2019

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach przyjęło 7 stycznia uchwałę w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Wstrzymanie opiniowania ma trwać do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie zgodności z zasadami prawa Unii Europejskiej procesu wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i  procedury powoływania sędziów przy udziale tego organu, obsadzonego na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

(czytaj uchwałę)

Tagi: uchwała, sędziowie, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email