Uchwała "Iustitii" ws. niezależności adwokatury i tajemnicy adwokackiej

16.10.2020

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przyjął 16 października br. uchwałę w sprawie niezależności adwokatury i tajemnicy adwokackiej w nawiązaniu do zatrzymania adw. Romana Giertycha przez CBA, które miało miejsce 15 października.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z zatrzymaniem adwokata Romana Giertycha w przeddzień posiedzenia, podczas którego miał występować jako obrońca, przypomina, że zapewnienie poszanowania tajemnicy adwokackiej i prawa do obrony jest obowiązkiem wszystkich organów państwa.

Jako polscy sędziowie uważamy, że w demokratycznym państwie prawnym prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd może być rzeczywiście realizowane tylko przy zachowaniu niezależności adwokatury.

Wszelkie działania uderzające w niezależność adwokatów godzą w rzetelność procesu, a przez to w prawa obywatelskie. Tajemnica adwokacka stanowi jeden z fundamentów prawa do obrony, które jest podstawowym prawem każdego człowieka.

 

(czytaj uchwałę na stronie IUSTITII)

Tagi: IUSTITIA, sędziowie, tajemnica adwokacka, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email