Trybunał rozpatrzy skargę na stawki adwokackie

15.09.2014

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 618 § 1 pkt 11 kpk w związku z art. 29 Prawa o adwokaturze oraz § 14 ust. 4 pkt 2 oraz § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Sprawie nadano sygnaturę SK 25/14.

Więcej na: http://trybunal.gov.pl/s/sk-2514/

Tagi: stawka, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email