Trwają prace nad nowelizacją Prawa o adwokaturze

03.09.2014

W dniu 29 sierpnia br. w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej przy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podczas posiedzenia omawiano senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.  

W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych przybył mec. Arkadiusz Bereza. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA w zastępstwie wiceprezesa NRA - adw. Jacka Treli, który nadzoruje prace parlamentarne ze strony NRA.

Na posiedzenie Komisji stawili się posłowie członkowie Podkomisji oraz przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował wiceminister Jerzy Kozdroń.

Podczas posiedzenia planowano omówić dwa projekty. Senacki (druk 2415) i projekt poselski (druk 1202), autorstwa pani poseł Beaty Kempy.

Obrady podkomisji prowadził poseł Michał Szczerba, który powitał członków Podkomisji oraz przedstawicieli NRA i KRRP. W posiedzeniu uczestniczyli także posłowie: Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Andrzej Dera, Borys Budka i Ligia Krajewska.

Minister Jerzy Kozdroń zaprezentował projekt senacki. Wskazał na fakt, iż odbyło się już pierwsze  czytanie tego projektu, który odpowiadał na postulaty samorządów adwokackiego i radcowskiego i  projekt ten nie budził kontrowersji.  W ocenie Ministerstwa należy doprecyzować przepisy i poprawić dotychczasowe niedociągnięcia legislacyjne. Projekt przewiduje zmianę ustrojową polegająca na wyróżnieniu stanowiska rzecznika dyscyplinarnego, który powinien mieć większą niezależność. Projekt przewiduje niezależne wybory rzecznika dyscyplinarnego i wzmocnienie jego pozycji. Przewidziane są też zmiany w kadencyjności (wydłużenie kadencji samorządowych z 3 do 4 lat). Wskazano również na kwestie podpisywania uchwał, dotychczasową praktykę i konieczność ujednolicenia zasad. Minister Kozdroń zapraszał posłów oraz przedstawicieli NRA i KRRP do zadawania pytań i prezentowania poglądów. Wskazał, że stanowisko rządu w odniesieniu do projektu senackiego jest pozytywne.

Mec. Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wskazał, że projekt senacki był opiniowany pozytywnie uchwałą KRRP. Wskazał, że projekt senacki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska radcowskiego. Założenia projektu zmierzają do przyśpieszenia postępowań dyscyplinarnych i wzmocnienia roli pionu dyscyplinarnego.

Następnie w imieniu NRA głos zabrał adw. Bartosz Grohman, który przychylił się do głosu przedmówcy, wskazując, że kierunek proponowanych zmian w ustawie Prawo o adwokaturze  jest zgodny z oczekiwaniami środowiska adwokackiego. Wskazał, iż zmiany są zgodne z art. 17 Konstytucji RP i że Adwokatura postulowała wzmocnienie pionu dyscyplinarnego. Mec. Grohman zwrócił uwagę na przewidziany w projekcie senackim krótki okres do zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury – zaledwie 1 miesiąc od ostatniego terminu Zgromadzenia Izby. Zaproponował wydłużenie tego okresu do 6 miesięcy, ale po dyskusji jaka się wywołała ostatecznie przyjęto termin 3 miesięcy, co jest satysfakcjonującym rozwiązaniem.

W trakcie posiedzenia Podkomisji często zabierał głos przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu. Wskazywał m.in. na konieczność zmian interpunkcji, korekty dzienników ustaw oraz zaproponował, aby w ustawie uregulować kwestię wyboru zastępców rzecznika dyscyplinarnego. W tym miejscu Mec. Grohman wskazał, iż jest to niepotrzebne, albowiem już na gruncie obowiązujących przepisów zastępcy są wybierani w oparciu o regulamin wewnętrznych przepisów Adwokatury i nie stanowi to utrudnień.

Dalsze uwago maiły charakter językowy i interpunkcyjny. W trakcie posiedzenia podkomisji głos zabierały też pani poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska oraz pani poseł Ligia Krajewska. Podkomisja przyjęła sprawozdanie. Druk 1202 natomiast nie był omawiany podczas tego spotkania.

Adw. Bartosz Grohman,

zastępca sekretarza NRA

Tagi: legislacja, dyscyplinarny, poa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email