TK rozpoznał sprawę sądów powszechnych

27.03.2013

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzeń tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary – zapis ten, będący treścią art. 20 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie likwidacji niektórych sądów rejonowych zapadł 27 marca 2013 r.

21 marca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grupy posłów na Sejm oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące Prawa o ustroju sądów powszechnych. – Wnioskodawcy różnie określili przedmiot kontroli.– czytamy w komunikacie prasowym. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 20 pkt 1 tej ustawy jest zgodny z art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 180 ust. 5 oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji. W opinii Trybunału, tworzenie i znoszenie przez ministra poszczególnych sądów, a tym samym zmiana liczby sądów w ramach danej kategorii sądów, nie stanowi zmiany ustawowo określonego ustroju sądów.

Wyrok TK nie był jednogłośny. Zdania odrębne zgłosili sędziowie: Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Andrzej Wróbel, Marek Zubik.

Rozprawie przewodniczył prof. Andrzej Rzepliński, prezes TK, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.

Przypominamy, że Naczelna Rada Adwokacka swoje stanowisko w sprawie likwidacji sądów rejonowych przedstawiła w uchwale z 17 marca 2012 r. (czytaj uchwałę)

Tagi: sąd, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email