Szczyt Prezydentów Adwokatur w Pradze

06.10.2014

Szczyt Prezydentów Adwokatur Europy Środkowo-Wschodniej odbył się 15 września 2014 r. w Pradze. Byli na nim reprezentowani przedstawiciele następujących państw: Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgier, Niemiec, Austrii oraz Polski.


Polskę reprezentowały: radca prawny Maria Ślązak, przewodnicząca Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą KRRP, radca prawny Agata Adamczyk, członek Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą KRRP -  oraz adwokat Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą NRA .


Podczas spotkania omawiano zagadnienia takie jak: świadczenie usług prawnych przez osoby inne, niż prawnicy wpisani na listę adwokatów-radców prawnych, zwrot kosztów postępowania sądowego, ingerencja państw w tajemnicę adwokacką, łącznie z zagadnieniem przeszukania kancelarii, aktualne trendy w informatyzacji adwokatury, zmiany w przepisach dotyczące egzaminów adwokackich/radcowskich, pomoc prawna świadczona przez adwokaturę.


Pod linkiem szczegółowe sprawozdanie r.pr. Agaty Adamczyk (zobacz sprawozdanie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email