Sylwetki galicyjskich prezydentów izb adwokackich

30.06.2014

Adw. dr Tomasz J. Kotliński opracował biogramy prezydentów izb adwokackich we Lwowie, Tarnopolu, Stanisławowie, Samborze, Przemyślu, Krakowie, Tarnowie i Cieszynie, których okres działalności przypadał w latach 1862-1932.

W roku 1849 w Monarchii Austriackiej przyjęto prowizoryczną ustawę o adwokatach, która była podstawą organizacji austriackiej adwokatury przez kolejnych blisko dwadzieścia lat. Według nowych przepisów, corocznie zwoływano zgromadzenie, które miało wybierać wydział i prezydenta. Prezydent miał m.in. przewodniczyć wydziałowi, reprezentować samorząd na zewnątrz, zwoływać walne zgromadzenia, wyznaczać bezpłatnych pełnomocników dla stron ubogich, a przede wszystkim organizować pracę izby.

Galicyjscy adwokaci cieszyli się powszechnym szacunkiem, uchodzili za elitę intelektualną. Adwokat angażował się nie tylko w pracę zawodową, ale też w prace społeczne, dobroczynne, kulturalne i patriotyczne. Przedstawione w książce postaci potwierdzają bogate i interesujące biografie adwokatów tamtych lat. Niemal wszyscy prezydenci polskich izb adwokackich aktywnie działali w samorządzie miejskim, wielu z nich było burmistrzami i prezydentami miast, większość z nich należała do różnego rodzaju stowarzyszeń i instytucji. Wielu zapisało się w historii jako niezwykle zaangażowani i odważni bohaterowie walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W pracy przedstawiono 38 biografii prezydentów izb adwokackich na terenie Galicji, a następnie Małopolski w okresie 1862-1932. Autor nie uwzględnił jedynie izby w Złoczowie, ze względu na brak informacji o osobie, która pełniła tam funkcję prezydenta. Również nic nie wiadomo na temat ostatniego prezydenta izby cieszyńskiej – Eugeniusza Kohna. W publikacji znalazł się natomiast wykaz składu izb adwokackich. Jest to pierwsze tego typu zestawienie w historii polskiej adwokatury.

Książka do nabycia w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email