Surowsze wymagania do wniesienia skargi do ETPCz

09.01.2014

Od nowego roku zmianie uległy przepisy Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powodując zaostrzenie wymogów formalnych do wniesienia skargi do Trybunału. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie efektywności Trybunału oraz przyspieszenie czasu rozpoznawania i rozstrzygania skarg.Reforma koncentruje się na zagadnieniu należytego przygotowania skarg kierowanych do Trybunału od strony formalnej. Nowy art. 47 Regulaminu Trybunału wskazuje jakie informacje należy przedstawić przy wnoszeniu skargi. W związku ze zmianami obowiązuje nowy formularz skargi.  Wejście w życie reformy wyposaży Trybunał w możliwość odrzucenia skargi w przypadku braku skompletowania przez skarżącego na etapie wniesienia skargi całości dokumentacji niezbędnej do rozpoznania sprawy.

Wyłącznie skargi spełniające wymogi nowego przepisu art. 47 Regulaminu Trybunału spowodują przerwanie biegu 6 miesięcznego terminu do wniesienia skargi. Nowa treść art. 47 wymaga, dla przystąpienia przez Trybunał do rozpoznania skargi, wniesienia w przepisanym terminie 6 miesięcy skompletowanej w całości skargi wraz z pełnym zestawem dokumentacji dotyczącej sprawy.

Reforma, z uwagi na zaostrzenie wymogów formalnych dotyczących wniesienia skargi, będzie skutkować koniecznością większego zaangażowania profesjonalnych pełnomocników przy wnoszeniu spraw do Trybunału.

Tagi: człowieka, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email