Studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego Mistrzami Mediacji

18.03.2015

Już po raz trzeci najlepsi studenci z całej Polski spotkali się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, by walczyć o tytuł „Mistrzów Mediacji”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Ideą projektu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Konkurs składał się z II etapów. Pierwszym zadaniem, które zostało postawione przed drużynami składającymi się z od trzech do pięciu studentów prawa było opracowanie scenariusza mediacji z prawa gospodarczego lub handlowego oraz wzoru ugody przed mediatorem na podstawie jednego ze stanów faktycznych ogłoszonych przez organizatorów. Trzy najlepsze drużyny zostały zaproszone do udziału w Finale Konkursu.

Pierwszego dnia finału uczestnicy przeszli kompleksowy trening z mediacji przeprowadzony przez Dyrektora Ośrodka Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica Pana Grzegorza Frączka. Umiejętności zdobyte podczas treningu, zostały wykorzystane kolejnego dnia, kiedy to studenci prezentowali symulacje mediacji przygotowane na podstawie stworzonych przez siebie scenariuszy. Finałowe zmagania uroczyście otworzył Wiceminister Sprawiedliwości Pan Wojciech Hajduk. - Bardzo cieszy zainteresowanie studentów prawa instytucją mediacji, która niestety nadal nie jest popularną metodą rozwiązywania sporów w Polsce. Liczymy, że m.in. dzięki odpowiedniej edukacji prawnej, liczba spraw rozwiązywanych dzięki niej będzie się zwiększać – powiedział witając finalistów. Dodał, że wzrost liczby mediacji spowoduje zmniejszenie obciążenia pracą sądów, co dodatkowo przyspieszy rozpatrywanie spraw.

Symulacje oceniane były przez Sąd Konkursowy złożony ze specjalistów w dziedzinie mediacji: adw. Dr Małgorzatę Kożuch, członka Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczącą Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji NRA, adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską, prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, panią Marzenę Kruk, naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzię Joannę Sauter-Kunach, głównego specjalistę w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz panią Agatę Oklej, starszego specjalistę w Wydziale ds. Pomocy Pokrzywdzonym i Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W finałowych zmaganiach najlepsza okazała się drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Zuzanna Ochońska, Agata Wojtczak, Piotr Kucała, Michał Pomperski i Jakub Sałek. Tuż za nią uplasowała się drużyna z Uniwersytetu Śląskiego: Nikola Klimkiewicz, Zuzanna Skowronek i Wojciech Michalec, natomiast na trzecim miejscu znalazła się drużyna z Uniwersytetu Warszawskiego: Konstancja Gierba, Katarzyna Łyszczarz i Jakub Szymik. Zwycięska drużyna zdobyła cenne nagrody: 5 000 zł ufundowane przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką oraz Kancelarię MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy; vouchery na szkolenie przygotowujące do zawodu mediatora w Ośrodku Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica oraz vouchery na kurs „Język angielski dla polskich prawników” w szkole językowej Sawicki LLB. Ponadto wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Wydawnictwo CH Beck oraz książki, czasopisma, power banki i kalendarze od Ośrodka Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridia oraz ELSA Poland. Dodatkowo każdy finalista ma możliwość odbycia bezpłatnego stażu w Ośrodku Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica.

Honorowy patronat nad III edycją Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji objęli: Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, sędzia Maciej Strączyński prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, oraz r.pr. Maciej Bobrowicz, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Patronami Medialnymi wydarzenia zostali: Edukacja Prawnicza, Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz portal pracy i praktyk prawniczych praktykiprawnicze.pl. Patronem Mediacyjnym Konkursu było Polskie Centrum Mediacji.

Łukasz Czerwik

wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland

Tagi: mediacje, uniwersytet, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email