Stanowisko CCBE i FBE dotyczące praworządności

23.05.2018

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i Federacja Adwokatur Europejskich (FBE) wydały wspólne oświadczenie dotyczące przestrzegania praworządności w Polsce.

Organizacje zwracają uwagę, że w marcu tego roku sąd irlandzki, rozpatrujący sprawę ekstradycji do Polski podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nabrał wątpliwości czy Polak może liczyć w kraju na sprawiedliwy proces. Irlandzki sąd zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, aby orzekł w sprawie skutków ostatnich zmian w polskim sądownictwie, wówczas podejmie decyzję o ekstradycji.

CCBE i FBE przypomniały, że rok temu, w trakcie zmian legislacyjnych dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, sygnalizowały Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że naruszenie bądź zagrożenie naruszenia niezależności i niezawisłości sądownictwa jest nie tylko wewnętrzną sprawą Polski, ale ma konsekwencje na poziomie międzynarodowym i bezpośrednio wpływa na stosowanie prawa UE.

W oświadczeniu podkreślono, że zasada praworządności jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Poszanowanie praworządności zapewnia wzajemne zaufanie w systemie sądownictwa i umożliwia sędziom i innym praktykom prawa transgraniczną współpracę w oparciu o wzajemne zaufanie.             

czytaj oświadczenie w języku angielskim

czytaj oświadczenie w języku polskim

 

Tagi: sąd, CCBE, FBE

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email