Stanowisko ABA wobec zmian w polskim Sądzie Najwyższym

17.10.2018

Stowarzyszenia Amerykańskich Prawników (ABA) wydało stanowisko, w którym wyraża zaniepokojenie pośpiesznymi staraniami o wdrożenie polskiego prawa dotyczącego Sądu Najwyższego, uchwalonego na początku tego roku.

ABA wyraziła już wtedy zaniepokojenie, że ustawa mogłaby doprowadzić do upolitycznienia SN i nadal uważa, że nieprawidłowości w postępowaniu w sprawie wyboru nowych sędziów do Sądu Najwyższego jeszcze bardziej osłabią niezawisłość sędziów w Polsce.

ABA wzywa polski rząd do poszanowania konstytucyjnie chronionego czasu kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz do opóźnienia powołania nowo mianowanych sędziów do czasu wydania orzeczenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie zgodności z prawem nowej ustawy. Zdaniem ABA, środki te są niezbędne dla zapewnienia zaufania publicznego do polskiego sądownictwa i umożliwienia sądowi wykonywania obowiązków związanych z przestrzeganiem zasad praworządności w Polsce.

(czytaj całe stanowisko w j. angielskim)

Tagi: zagraniczne, ABA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email