Środowiska prawnicze o stanie prac legislacyjnych

01.12.2017

Kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbyły się 27 listopada 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Obradom przewodniczył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela.

Przedmiotem obrad była dyskusja w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Omówiono przebieg drugiej tury podsumowania konsultacji przedmiotowego projektu, która odbyła się 27 listopada 2017 r. W konsultacjach tych uczestniczył sekretarz Porozumienia – adw. Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Andrzej Sobótka, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów. Obecni zwracali uwagę na szereg wątpliwości dotyczących projektu ustawy. Konkluzją dyskusji był apel o zaprzestanie dalszych prac legislacyjnych nad tym projektem.

Odbyła się ponadto dyskusja nad stanem i kierunkiem prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Projektowane rozwiązania mają znaczenie dla środowisk prawniczych, ponieważ w następstwie ich przejęcia może dojść do naruszeń tajemnicy zawodowej. Z uwagi na początkowy etap tych prac Porozumienie będzie nadal monitorowało ich przebieg.

Sygnatariusze Porozumienia zaakceptowali propozycję przedstawioną przez adw. Jacka Trelę i adw. Przemysława Rosati – przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, a także podjęli kierunkową decyzję w sprawie zakresu tematycznego konferencji dotyczącej tajemnicy zawodowej. Konferencja planowana jest w 2018 r. Według wstępnych założeń będzie obejmowała tajemnicę zawodową z perspektywy sądu, prokuratora oraz pełnomocników i obrońców, a także granice swobody wypowiedzi zawodów prawniczych.

W posiedzeniu plenarnym w charakterze zaproszonych gości wzięli udział także przedstawiciele inicjatywy „Wolne Sądy”.

Kolejne plenarne posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbędzie się 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia jest adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sekretarzem Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj sprawozdanie w pliku pdf)

 


Tagi: porozumienie, środowiska prawnicze, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email