Sprawozdanie z posiedzenia Rady IBA w Barcelonie

21.06.2016

Publikujemy sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association (IBA Council Meeting), które odbyło się w Barcelonie 28 maja 2016 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Tomasz Wardyński.

Prezes IBA, pan David W. Rivkin, zrelacjonował inicjatywy, w których wrziął udział od ostatniego spotkania IBA w Wiedniu. Podczas posiedzenia nominowano również kandydatów na przedstawicieli Rady IBA przed wyborami, które odbędą się W bieżącym roku (zgodnie ze zmienionymi zasadami pzeprowadzania nominacji i wyborów w IBA). Jako kandydatów na najważniejsze funkcje wskazano:

Prezes IBA: Martin Solc
Wiceprezes: Horacio Bernardes-Neto, Peter Maynard
Sekretarz Generalny: Sylvia Khatcherian, James Klotz, Michael Greene

Podczas posiedzenia pzyjęto także w poczet lBA nowych członków: Guyana Bar Association, American Lawyer's Association, Law lnstitute of Victoria (Australia) oraz Law Society of South Australia.

(czytaj całe sprawozdanie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email