Spotkanie robocze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

21.10.2015

Spotkanie robocze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych odbyło się 19 października w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy RP w Warszawie. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczył w nim adw. Sławomir Ciemny. 

Spotkanie było prowadzone przez przewodniczącego Porozumienia, sędziego Macieja Strączyńskiego (prezesa Stowarzyszenia IUSTITIA) oraz dr. Pawła Skuczyńskiego, sekretarza. W pierwszej części omówiono kwestie formalno techniczne, ustalono kalendarz spotkań. Przyjęto, że co do zasady, spotkania Porozumienia będą odbywać się w każdą pierwszą środę miesiąca. Omówiono kwestię strony internetowej Porozumienia i zaakceptowano jej nazwę: www.prawnicyrazem.pl. Rozmawiano także o podmiotach, mających współpracować z Porozumieniem.
Zasygnalizowano konieczność zawiadomienia stosownych instytucji i organów o powołaniu Porozumienia, jego celach i zamierzeniach. Poruszono także temat przyszłych zadań Porozumienia, szczególnie kwestie związane z tzw. dobrą legislacją.
Następny termin posiedzenia Porozumienia wyznaczono na 2 grudnia 2015 r.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Już podczas pierwszego spotkania przyjęto cztery wspólne stanowiska (czytaj relację z zawarcia Porozumienia)

Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia na pierwszą kadencje został sędzia Maciej Strączyński, sekretarzem dr Paweł Skuczyński.


Adw. Sławomir Ciemny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email