Sejm przyjął 4 z 5 poprawek do Poa

07.11.2014

Sejm przyjął 7 listopada 4 z 5 poprawek do nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Przepisy te mają usprawnić postępowanie dyscyplinarne.  Samorząd adwokacki był zaangażowany w proces nowelizacji. 

Posłowie przyjęli poprawki porządkujące, a odrzucili poprawkę merytoryczną, mówiącą, że rozstrzygnięcia adwokackich i radcowskich organów dyscyplinarnych mają być oparte na "prawdziwych ustaleniach faktycznych".

Wydłużone miałyby zostać - począwszy od 2016 roku - kadencje władz samorządu adwokackiego i radcowskiego z 3 do 4 lat. Dłuższe mają być także terminy przedawnienia karalności czynów zagrożonych sprawą dyscyplinarną. Zadania rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych mają być określane na poziomie ustawowym.

Nowelizacja ma wprowadzić ujednolicenie kar dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych, jako:  upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.Wzrosłyby też sankcje finansowe a sąd dyscyplinarny mógłby dodatkowo nakazać prawnikowi przeproszenie pokrzywdzonego - do tej pory nie miał takiej możliwości.

Nastąpić mają też zmiany dotyczące doręczania zawiadomień o wszczęciu postępowania oraz pism procesowych w toku postępowań.

Ustawa trafi teraz do Prezydenta RP.

 

Tagi: prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email