Sędziowie z Poznania i Nysy w obronie niezależności sądów

29.01.2020

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie przyjęły uchwały w obronie niezależności sądów.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okregowego w Poznaniu z 23 stycznia 2020 r. wyraża sprzeciw wobec wystąpień prezydenta RP przeciwko sędziom, działań władzy ustawodawczej oraz bezprawnych działań zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego SO w Poznaniu Jarosława Ochockiego.

(czytaj treść uchwały)

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie z 24 stycznia 2020 r. zawiera stanowisko w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

(czytaj treść uchwały)

Tagi: uchwała, wymiar sprawiedliwości, sędziowie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email