Sędziowie z Jeleniej Góry odraczają opiniowanie kandydatów na sędziów

08.02.2019

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przyjęło uchwałę w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych.

Odroczenie ma obowiązywać na obszarze okręgu jeleniogórskiego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych  z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu.

(czytaj cała uchwałę)

Tagi: wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email