Sędziowie w Przemyślu, Nysie i Rzeszowie przeciwko "ustawie kagańcowej" - uchwały

07.01.2020

Podczas zebrań sędziów w Przemyślu, Rzeszowie i Nysie przyjęto uchwały zawierające sprzeciw wobec planowanych zmian zapisanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie apelują także o zaprzestanie akcji oczerniania i obrażania sędziów RP.

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Nysie)

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie)

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Przemyślu)

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu)

Tagi: uchwały, wymiar sprawiedliwości, sędziowie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email