Sędziowie SO w Warszawie ws odroczenia opiniowania kandydatów na sędziów

04.01.2019

Zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przyjęło 13 grudnia 2018 r. uchwałę odraczajcą opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu warszawskiego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych.

Pytania zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem, jaki nowy sposób wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezaleznego i niezawisłego sądu.

(czytaj całą uchwałę z 13 grudnia 2018 r.)

Tagi: sędziowie, uchwała, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email