Sędziowie SO w Warszawie i Poznaniu w obronie niezawisłości

02.10.2018

Przedstawiciele sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu, wydali uchwały w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uchwały z Warszawy zawierają apel do obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, słowa poparcia dla prof. Małgorzaty Gersdorf i sędziów Sądu Najwyższego oraz apel do zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych o zaniechanie działań, zdaniem sygnatariuszy godzących w niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Czytaj uchwałę nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Czytaj uchwałę nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Czytaj uchwałę nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała z Poznania zawiera poparcie dla poznańskich sędziów rejonowych, a także dla wszystkich sedziów, którzy w ostatnim czasie aktywnie występowali publicznie w obronie Konstytucji RP i z krytyką zagrożeń dla demokratycznego państwa prawa w Polsce.

Czytaj uchwałę nr 1 Zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24 września br.

Tagi: wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email