Sędziowie okręgu bielskiego przeciwko projektowi ustawy dyscyplinującej

20.12.2019

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przyjęło 16 grudnia 2019 r. uchwalę, w której sprzeciwia się działalności legislacyjnej, umożliwiającej wpływanie na niezależność orzeczniczą sędziów, poprzez wprowadzanie mechanizmów ich karania za podejmowane decyzje z dziedziny, w której są niezawiśli.

Sędziowie okręgu bielskiego wzywają też do zaprzestania akcji oczerniania i obrażania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej.

(czytaj całą uchwałę)

Tagi: uchwała, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email