Sędzia S. Zabłocki powołany na stanowisko Prezesa Izby Karnej SN

05.09.2016

Sędzia Stanisław Zabłocki został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Karnej.  

Jest wybitnym znawcą prawa karnego materialnego i procesowego. Urodził się w 1950 r. w Częstochowie. W latach 1974-1977 był pracownikiem naukowym w Instytucie Prawa Karnego UW; jednocześnie odbywał aplikację sądową, a następnie adwokacką.

W latach 1980-1991 pracował jako adwokat, członek władz samorządowych adwokatury warszawskiej, dał sie poznać jako wybitny obrońca w sprawach karnych.

Od 1991 r. sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, od 1996 r. przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, a od 2001 r. Wydziału I Zagadnień Prawnych w tejże Izbie. Był sędzią sprawozdawcą m.in. w procesach kasacyjnych Bogusława Bagsika, Lwa Rywina, tzw. łowców skór. Prowadził wykłady na seminariach szkoleniowych dla sędziów sądów wszystkich szczebli, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Członek licznych zespołów powoływanych przez Prezydenta RP i Min. Sprawiedliwości ds. nowelizacji kodyfikacji karnych, a od 2004 r. członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego.

Autor 10 książek (w tym współredaktor i współautor: trzytomowego Komentarza do kodeksu postępowania karnego – 2 wydania, Elementów metodyki pracy sędziego w sprawach karnych – 2 wydania i Wzorów pism procesowych w sprawach karnych – 3 wydania) oraz ok. 250 artykułów, glos, przeglądów orzecznictwa, recenzji z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Autor referatów na ogólnopolskie konferencje naukowe.

Główne pola zainteresowań sędziego Zabłockiego to: postępowanie odwoławcze i problematyka nadzwyczajnych środków zaskarżenia, rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Członek kolegiów redakcyjnych miesięczników „Przegląd Sądowy” i - od 1990 roku - „Palestra” oraz rady programowej kwartalnika „Iustitia”. W latach 1991-2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, a następnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email