Sędzia Roman Hauser nowym przewodniczącym KRS

07.05.2014

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Roman Hauser – został wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa na jej przewodniczącego. Zastąpi on na tym stanowisku sędziego Antoniego Górskiego.

Nowy przewodniczący KRS jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest profesorem zwyczajnym Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UAM.

Jest współtwórcą reformy sądownictwa administracyjnego, wprowadzającej dwuinstancyjny model postępowania sądowoadministracyjnego.

Sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego został w roku 1991. W latach 1992-2004 pełnił funkcję prezesa NSA. Ponownie został powołany na to stanowisko w roku 2010. W latach 2004-2010 był dyrektorem Biura Orzecznictwa w NSA. Dla nowego przewodniczącego KRS priorytetem jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Istotnym zagadnieniem jest też wybór na sędziów osób nie tylko z bogatą wiedzą, ale też z doświadczeniem życiowym i odpowiednią wrażliwością.

Do grona KRS dołączył również sędzia NSA Janusz Drachal.

Serdecznie gratulujemy.

Tagi: sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email