Sądowa kontrola konstytucyjności prawa - analiza

08.04.2016

"Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji" to temat tekstu, który ukaże się w kolejnym numerze "Palestry". Autorami wnikliwej analizy są adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas. 

Obszerny artykuł skłąda sie z pięciu rozdziałów: "Bezpośrednie stosowanie konstytucji", "Orzeczenia TK a kompetencja derogacyjna", "Domniemanie konstytucyjności a wykładnia i stosowanie prawa przez sądy powszechne i sądy administracyjne", "Zarys modelu kontroli konstytucyjności, derogacja a odmowa stosowania", "Problemy charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi prawa".

Zachęcamy do lektury:

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email