100 lat Adwokatury

RPO pisze do premiera Morawieckiego ws prawa do obrońcy przy zatrzymaniu

11.01.2018

Rzecznik Praw Obywatelski dr Adam Bodnar zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego ws zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą. 

W 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wystąpieniem, w którym wskazał na potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej, która zagwarantuje każdej osobie zatrzymanej przez Policję lub inne służby uprawnione do zatrzymania, kontakt z obrońcą już od samego początku zatrzymania.

W ocenie Rzecznika, powyższe rozwiązanie stanowi podstawową gwarancję chroniącą osoby zatrzymane przed torturami i nieludzkim traktowaniem ze strony funkcjonariuszy tychże służb. Jest też standardem rekomendowanym przez międzynarodowe instytucje zajmujące się prewencją tortur, w szczególności Podkomitet ONZ ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu, Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT) oraz Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

Do dziś Ministerstwo nie odpowiedziało na wystąpienie RPO. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o osobiste zainteresowanie się poruszoną kwestią oraz realizację postanowień OPCAT.

(czytaj informację i list na stronie RPO)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email